flygfoto sörgården.jpg

Vill du veta vad styrelsen arbetar med?

Läs gärna verksamhetsplanerna för styrelsens arbete.

Den nya underhållsplanen är framtagen och är ett verktyg för att hålla koll på våra underhållsåtgärder.

Planen tillhandahålls i Planima - en molntjänst. Här finns planen att läsa i pdf-fil. Planen är ett dokument som kommer förändras när styrelsen dokumenterar genomförda åtgärder och planerar och flyttar åtgärder över tid. Vi publicerar nytt dokument så snart ändringar gjorts.

Vill du ha tips och mer information

om hur du hanterar ditt 

matavfall?