top of page

Inför städdagen 15:e april

Sörgårdens Samfällighetsförening​            Mars 2023

Spånga Kyrkväg 480 B                                                                                                              

163 62  Spånga

 

Till alla  Sörgårdsbor

 

Kallelse till städdag lördag den 15/4 2023  klockan 10.  Vi tar kaffepaus kl 12.  

Sedan fortsätter vi tills jobben är klara, dock längst till kl 14.

Nu är våren här och vi skall som vanligt städa och snygga till vårt område.

Vi träffas därför klockan 10.00 för avprickning.  

 

Arbetslag 1, hus 2 – 38: anmäler sig hos Rolf Karlsson  på vändplanen vid övre garaget.

Arbetslag 2, hus 39 – 77: anmäler sig hos Istvan Bené vid föreningslokalen.

 

 

 

Garagen ska maskinsopas invändigt.  Därför får inga bilar stå i garagen från kl 10.

Mellan kl 9 och 15 kan du parkera inom Sörgården på lämpliga platser.

 

 

Senast helgen före städdagen bör du ha sopat ut sanden 2 dm från kantstenen vid ditt hus samt gärna hjälpt till med gemensamma sträckor och sopat ut sand från parkeringsrutor.

 

På arbetsprogrammet för dagen står bl. a:

• Buskar rensas och gallras enligt bilagd instruktion från Gröna gruppen.

• Gräsmattor räfsas och sanden i gräset borstas bort.

• Våra skogspartier städas.

• Brunnar rensas.

• Kallförrådet städas.

Området städas för övrigt.        

 

 

Inspektera sanden under ditt hus. Den sjunker ofta ner så det kan bli slukhål på gården.   Passa på att inspektera dina avloppsrör så de inte läcker.              Samordna detta med din/dina grannar,  alla har ju inte passage till kulverten.​  

 

TA MED ER EGNA REDSKAP, gärna med märkning, så att de kommer till rätta när städningen är avslutad.  

 

 

 

 

 

 

Vänd

 

 

 

 

 

OBS !!   Alla skottkärror ska vara i förrådet före städdagen !!

 

OBS !!   CONTAINERN ÄR AVSEDD FÖR STÄDDAGENS SOPOR!

 

Finns det plats EFTER avslutad städning får man kasta eget avfall.

Se information nedan.

 

 

DU FÅR KASTA:

Löv, ris, grenar upp till 10 cm i diameter, jord, grus.

 

Kartong och wellpapp bör lämnas till återvinning.

 

 

DU FÅR INTE KASTA :

 

Asbest  tex:  byggskivor, takskivor, rörisolering

Elektriskt avfall:   ingenting med sladd eller batteri samt solcell

Farligt avfall: målarfärg, kemikalier, lösningsmedel, spillolja, impregnerat trä, bildäck

Produkter med freon:   kylskåp, frysbox

Ljuskällor:  lysrör, glödlampor, lågenergilampor

Matavfall.

 

Som ris klassificeras grenar och mindre träd. (Max 10 cm i diameter). Absolut inga stubbar eller grova träd.

 

 

 

 

 

Om Du av någon anledning är förhindrad att delta vid vår gemensamma arbetsdag,

hör av Dig till:

 

Peter Olofsson​Rolf Karlsson ​

Hus 73/488 ​Hus 4/624 ​

Tel/SMS 070 292 3811​Tel/SMS  0708 72 9751 ​

 

 

 

.

 

 

 

Väl mött !

Sörgårdens servicegrupp


36 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page