top of page

Analys avloppsrör pågår!

Enligt beslut på senaste årsmötet ska avloppsrören i Sörgården spolas och fotograferas.

Det gäller de gemensamma rören och inte de som leder till dem från olika ställen i huset eftersom de är husägarens ansvarsområde.


Ca en tredjedel av husen i Sörgården har avloppsbrunnar i anslutning till huset. Vanligen är de utanför kortsidan på huskroppen eller utanför vardagsrummets kortsida.


Under de närmaste veckorna kommer arbetet ske vilket kommer att innebära att vi behöver komma åt brunnen. Den är utom i undantagsfall nåbar utifrån, men har man planterat blommor i nära anslutning till brunnen kommer dessa tyvärr att bli skadade.


De hus där vi troligen behöver komma åt brunnen har nummer:

2, 7, 9, 10, 15, 16, 17, mellan 19/20, 25, 27, 30, 36, 41, 42, 46, 48, 51, 55, 58, 60, 63, 68, 70, 72 och 73.


För servicegruppen

Peter Olofsson

070 292 3811


43 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

留言


bottom of page